چشم انداز و بهبود کیفیت بیمارستان

چشم انداز VISION

مدیران و پرسنل این مرکز می کوشند با ارائه سبد متنوعی از خدمات، با ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده و رضایتمندی ذینفعان طی پنج سال آینده یکی از سه بیمارستان برتر استان باشند، که این مهم از طریق بهبود و پایش مداوم عملکردها و استفاده بهینه از منابع موجود حاصل می شود.

بهبود کیفیت

واحد بهبود کیفیت واحدی خود ارزیاب می باشد که در سازمان­هاي بهداشتي و درماني، به منظورارزيابي سطح عملکرد بخش ها و واحدها در رابطه با استانداردهاي معين و بهبود مستمر فعالیت های آنها انجام وظیفه می کند. بهبود کیفیت با بررسي سيستماتيک خدمات بهداشتي و درماني با توجه به مجموعه­اي از استانداردهاي ساختاري و فرآيندي منجر به پيامدهاي مطلوب براي بيمار، همراهان و کارکنان براساس کيفيت و ايمني خدمات مي‌گردد. به طوری که ارائه خدمات مطلوب و مورد انتظار بیمار را تسهیل نموده و باعث رضایتمندی بیمارن و همراهان می گردد. واحد بهبود کیفیت علاوه بر مزایای فوق برای بیماران و همراهان، روند اعتباربخشی را منسجم تر کرده و نیل به هدف نهایی اعتباربخشی که همان افزایش رضایتمندی بیماران و ارتقای کیفیت خدمات می باشد را تسهیل می نماید.

جستجو

آمار بازدید

اطلاعات تماس

جهت دریافت مشاوره و یا خدمات پزشکی با ما تماس بگیرید :

  admin(@)Boo-aliHospital.com
  08138381021-5
  همدان خیابان شهید فهمیده بالاتر از پارک مردم