فهرست بخش های مختلف بیمارستان و مسئولین هر بخش بشرح زیر می باشد :

مسئولین واحد ها

جستجو

آمار بازدید

اطلاعات تماس

جهت دریافت مشاوره و یا خدمات پزشکی با ما تماس بگیرید :

  admin(@)Boo-aliHospital.com
  08138381021-5
  همدان خیابان شهید فهمیده بالاتر از پارک مردم