پزشکان پاراکلینیک

پاراکلینیک -  اسامی به ترتیب حروف الفبا

دکتر محمد جعفری
دکتر بهروز جعفریه
دکتر علی احسان صالح

بورد تخصصی آسیب شناسی تشریحی بالینی
گواهینامه تخصصی پرتوشناسی تشخیصی
گواهینامه تخصصی تصویر برداری (رادیولوژی)

جستجو

آمار بازدید

اطلاعات تماس

جهت دریافت مشاوره و یا خدمات پزشکی با ما تماس بگیرید :

  admin(@)Boo-aliHospital.com
  08138381021-5
  همدان خیابان شهید فهمیده بالاتر از پارک مردم