رسالت و ارزشهای بیمارستان

رسالت MISSION

بیمارستان بوعلی متعهد به ارائه خدمات با کیفیت مبتنی بر حفظ کرامت انسانی می باشد. این بیمارستان بر آن است تا با استفاده از رویکردهای علمی در فرایند درمان و مدیریت مرکز، بهبود و رضایتمندی بیماران را تضمین کرده و بازدهی مالی مناسبی نیز داشته باشد.

 

ارزش­ها VALUES

ارزش­هاي مركز درماني بوعلی در راستاي دستيابي به اهداف بیمارستان به شرح ذيل می باشد :

  • توجه به حفظ کرامت انسانی در کلیه امور
  • توجه به حقوق بیماران با اتکا به اصل بیمار محوری
  • توجه به اصول علمی در فرایندهای درمان و مدیریت
  • تعهد به کار و پیشبرد اهداف سازمان

جستجو

آمار بازدید

اطلاعات تماس

جهت دریافت مشاوره و یا خدمات پزشکی با ما تماس بگیرید :

  admin(@)Boo-aliHospital.com
  08138381021-5
  همدان خیابان شهید فهمیده بالاتر از پارک مردم